School Life

Support

Cơ sở vật chất và trang thiết bị

Sự kiện

Kế hoạch trong năm

Campus Ngoại khóa
Tháng 4 Khai giảng – Định hướng Ngắm hoa anh đào, an toàn giao thông
Tháng 5 Khám sức khoẻ
Tháng 6 Thi EJU 1 Tham quan
Tháng 7 Thi năng lực tiếng Nhật 1 Lễ hội mùa hè (Bon Odori)
Tháng 8 Nghỉ hè (Khoảng 3 tuần)
Tháng 9 Trao đổi định hướng tương lai
Tháng 10 Khai giảng – Định hướng Trải nghiệm văn hoá Nhật ( trà đạo, cắm hoa)
Tháng 11 Thi EJU 2
Tháng 12 Thi năng lực tiếng Nhật 2, Nghỉ đông Giáng sinh
Tháng 1 Tết cổ truyền Nhật, đi chùa đầu năm…
Tháng 2 Tổng kết Lễ ma quỹ
Tháng 3 Lễ tốt nghiệp, Nghỉ xuân
TOP