Đăng ký tháng 10 năm 2021

Khóa học

Chương trình giảng dạy theo mục đích và trình độ của bạn để giúp bạn học hiệu quả hơn.

Khóa học

Hỗ trợ

Học đường

Địa điểm

Osaka là thành phố lớn thứ hai sau Tokyo. Và thành phố Osaka cũng là nơi MEC tọa lạc.

グリコ

Tiếng Nhật dành cho thực tập sinh

Công ty hiệp Midorifukushikai Company

Phát triển kỹ năng giao tiếp trước khi làm việc
Thực hành tiếng Nhật /tiếng Nhật thông dụng/ ý thức và nguyên tắc cơ bản.

Đang mở lớp học cao cấp
TOP