Liên hệ

Mẫu liên hệ

Muốn hỏi về thủ tục nhập học, tư vấn hướng nghiệp, nhà ở, hay bất cứ vấn đề gì hãy liên lạc với trường để được hướng dẫn.

Nếu khẩn cấp thì hãy liên lạc trực tiếp bằng điện thoại

Tel : 06-4309-5175
(+81-6-4309-5175)

(Weekdays from 8:30 to 17:30)fax : 06-4309-5176

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây và nhấn nút gửi.

※Required item

TOP